juni 2018

P10 wil samen met Rijk een Agenda Platteland opstellen

Bij de viering van het tienjarig jubileum van de P10 -het netwerk van zeventien grote plattelandsgemeenten- heeft voorzitter Ellen van Selm het Rijk vandaag opgeroepen samen een Agenda Platteland op te stellen. Van Selm: “De P10 pleit voor een Agenda Platteland, waarin we gezamenlijk plannen smeden voor de uitdagingen waar het platteland en de rest van Nederland voor staan.”

 

De belangen en opgaven van het platteland zijn groot, of het nu gaat om landbouw, leefbaarheid of de energietransitie. Dit zijn niet alleen de opgaven van de inwoners van plattelandsgemeenten, maar van alle Nederlanders. Opgaven die vragen om visie en een lange adem. De P10 wil zich samen met het Rijk inzetten om deze opgaven aan te pakken. Dit sluit aan bij het Interbestuurlijk Programma van de Nederlandse overheden, waar Vitaal Platteland een onderdeel van is. De P10 doet volop mee aan dit programma en ziet het als een goede eerste stap om te komen tot een gezamenlijke Agenda Platteland.

 

Het platteland biedt ruimte voor oplossingen

Voor de ontwikkeling van Nederland zijn steden én platteland belangrijk. Een goed voorbeeld is de energietransitie: het platteland heeft de ruimte om, met oog voor het landschap, grootschalig zonne-energie op te wekken. Steden zijn voor veel voorzieningen afhankelijk van het platteland en andersom geldt dat ook. De Agenda Stad, die al even loopt, kan niet zonder aanvulling door een Agenda Platteland. De P10 wil deze agenda samen met het Rijk voor Nederland maken.

 

Over de P10

De P10 bestaat dit jaar tien jaar en viert dit op verschillende momenten. Vandaag, tijdens de zomersessie in gemeente Bronckhorst, de bakermat van de P10, sprak voorzitter Ellen van Selm de aanwezigen toe. U vindt hier de volledige jubileumrede in (pdf). In 2008 startte de P10 met tien grote plattelandsgemeenten om de schoonheid, dynamiek en vraagstukken van het platteland onder de aandacht te brengen. Inmiddels zijn er zeventien gemeenten uit verschillende provincies aangesloten bij de P10. Zij delen kennis en zorgen ervoor dat de stem van het platteland gehoord wordt. De P10 werkt samen met de VNG, overheden en verschillende andere organisaties.