juni 2018

Nieuwe leden voor Dagelijks Bestuur P10

Tijdens de jaarlijkse Zomersessie van de P10 heeft het Algemeen Bestuur (AB) vandaag vier nieuwe leden gekozen voor het Dagelijks Bestuur (DB). Het gaat om de wethouders Harry Scholten, Theo Meskers en Paul Sanders en Jack Werkman. Zij vertegenwoordigen respectievelijk de gemeenten Hof van Twente, Hollands Kroon, Peel en Maas en Sluis. Zij brengen ieder een enorme schat aan kennis, ervaring en netwerk mee én de gedrevenheid om vanuit P10-verband te werken aan vraagstukken en oplossingen van het platteland.

 

Geïnteresseerden konden zich tot en met maandag 18 juni aanmelden voor deze positie in het netwerk van de zeventien grootste plattelandsgemeenten van Nederland. Ellen van Selm “ik ben verheugd met het aantal leden dat zich kandidaat heeft gesteld, daaruit blijkt de betrokkenheid en bevlogenheid voor het platteland”. In de vergadering van het AB mochten de kandidaten een pitch houden om de AB-leden van hun geschiktheid te overtuigen. Dat is gelukt, het AB koos in een stemronde voor vier nieuwe leden. Dat is een DB-lid meer dan tot nu toe het geval was. Dit heeft te maken met het uitgebreide werkveld van de P10.

 

Programmalijnen P10 in goede handen

De drie vertrekkende leden hadden ieder een van de drie programmalijnen van de P10 onder hun hoede. Aantrekkelijk Platteland, Maatwerk Platteland en Samenspel met de Stad worden nu overgedragen aan de nieuwe leden. De portefeuilleverdeling volgt binnenkort. Vooral Samenspel met de Stad krijgt de komende jaren prioriteit, net als Europees beleid.

 

Dagelijks Bestuur

Het DB van de P10 bestond in de afgelopen periode uit voorzitter Ellen van Selm en de drie bestuursleden Wim Meulenkamp, Peter Ploegaert en Jan Engels, respectievelijk burgemeester van Opsterland en wethouders van de gemeenten Hof van Twente, Sluis en Bronckhorst. Van Selm blijft aan als voorzitter. De drie bestuursleden keerden na de gemeenteraadsverkiezingen niet terug als bestuurslid bij de P10. Daarom zijn nu nieuwe bestuursleden gekozen.