september 2018

Hoe het gaat met ons onderzoek naar Eigenheid en eigenaarschap in leefbaarheidsinitatieven – een tussentijds verslag

Deze zomer bivakkeerden zes studenten in 16 dorpen. Allemaal dorpen behorend bij P10-gemeenten. Zij deden daar onderzoek naar de dorpscultuur als input voor het onderzoek dat de P10 laat uitvoeren door Wageningen Universiteit.

Het onderzoek brengt de cultuur van zelforganisatie in verschillende gemeenten in beeld. In het onderzoek is ook aandacht voor de manier waarop en de mate waarin maatschappelijke initiatieven en verschillende vormen van eigenaarschap in de cultuur zijn ingebed.

Belangrijke onderwerpen die in de mooie gesprekken met dorpsbewoners aan bod kwamen zijn de zorgen om de toekomst: “Wij zorgen nu voor de dorpsbewoners, maar wie zorgt er straks voor ons?” Samenhangend thema is het voorkomen eenzaamheid, dat ook in bijna elk dorp werd genoemd.

De gesprekken vormden de eerste laag van het onderzoek. In de tweede laag is begonnen aan inventarisatie en analyse. Voortbordurend op de dorpscultuurinventarisatie houden de studenten van Wageningen Universiteit interviews met mensen die leefbaarheidsinitiatieven ontplooien en die daar beleidsmatig bestuurlijk mee om moeten gaan, waarbij de focus meer ligt op de gemeenten en minder op de dorpen.

Tijdens de feestelijke Wintersessie die de P10 op 29 november organiseert in Den Haag worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.
> Download en lees het uitgebreide tussentijdse verslag van Wageningen Universiteit.