juni 2020

Breng energietransitie en leefbaarheid platteland samen

De P10 is samen met Platform31, het ministerie van BZK, G40 en M50, een project gestart om inzichtelijk te maken hoe energie-initiatieven positief bijdragen aan de verbinding stad en platteland. Het resultaat zijn mooie voorbeelden die voorzien in de energiebehoefte en tevens bijdragen aan de leefbaarheid. Namens de P10 werkt Petro Kuipers (gemeente Peel en Maas) mee aan dit initiatief. Hij zegt hierover:

“Ik hoop van harte dat stad en platteland zich door deze voorbeelden laten inspireren om samen aan de slag te gaan met de energietransitie.”

Petro Kuijpers, gemeente Peel en Maas

Blog Petro Kuijpers

Mensen zijn geneigd om te denken in tegenstellingen. Tegenstelling zijn misschien behulpzaam om de wereld te ordenen, maar het is de vraag of zij ook helpen om de wereld daadwerkelijk te begrijpen. Als je de media mag geloven is er een tegenstelling aan het ontstaan tussen stad en platteland. In Nederland liggen stad en platteland echter niet ver uit elkaar en weten beiden elkaar vaak goed te vinden. Dit zorgt voor een wisselwerking tussen beiden die het leven in ons land aangenaam maakt. Ik ben ervan overtuigd dat we de grote opgaven waar we voor staan, zoals de energietransitie, alleen aan kunnen als stad en platteland goed samenwerken.

Om te voorzien in de behoefte aan duurzame energie is ruimte nodig en het platteland heeft die ruimte. Dat is snel geregeld, zou je denken. Maar zo eenvoudig werkt het niet. Het platteland is namelijk niet alleen een productieruimte, maar ook een gebied waar mensen leven. Mensen die zich eigenaar voelen van hun leefomgeving en gewend zijn om zelf zaken op te pakken. De ‘plattelanders’ willen graag bijdragen aan de energietransitie. Maar dan willen ze wel invloed en willen ze er iets voor terugkrijgen. Als de energietransitie door of met de mensen van het platteland wordt opgepakt, zal deze waarschijnlijk leiden tot meer bijdragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van het platteland. In plaats van dat de winst wordt opgestreken door een buitenlandse investeerder.

Om de energietransitie voor elkaar te krijgen werken de regio’s samen aan een strategie (RES). Op dit proces zit veel druk en verschillende disciplines leveren hier een bijdrage aan. Het gevaar bestaat dat de focus teveel gericht is op productie, terwijl de raakvlakken met leefbaarheid buiten beeld blijven. Daarom is de P10 samen met Platform31, het ministerie van BZK, G40 en M50, een project gestart om inzichtelijk te maken hoe energie-initiatieven positief bijdragen aan de verbinding stad en platteland. Het resultaat zijn mooie voorbeelden die voorzien in de energiebehoefte en tevens bijdragen aan de leefbaarheid. Ik hoop van harte dat stad en platteland zich door deze voorbeelden laten inspireren om samen aan de slag te gaan met de energietransitie.

Lees de publicatie > https://www.platform31.nl/publicaties/de-energietransitie-als-verbinder-van-platteland-en-stad