juni 2020

Oproep: deel concrete voorbeelden over financiële tekorten

Dat de financiële nood hoog is, hebben een aantal gemeenten en provinciale afdelingen in een brandbrief aan het kabinet al laten weten. Ook vanuit de P10 hebben we onze stem laten horen en met dank aan velen is deze, met (op dit moment) 64 plattelandsgemeenten sterk, luid en duidelijk. Op 2 juli vindt er een Algemeen Overleg plaats in de Tweede Kamer over de financiële positie van gemeenten. Daarom is nu het moment om nóg duidelijker laten blijken wat onze financiële positie is en daarom roept de P10 samen met de VNG, G40 en M50 gemeenten op concrete en tastbare voorbeelden te delen. Voorbeelden of verhalen die laten zien wélke financiële problemen er in onze gemeenten spelen. We verzamelen en bundelen uw inbreng om daarmee te laten zien hoe groot de problemen zijn (uitgedrukt in geld) en welke (mogelijke) gevolgen dit heeft voor de inwoners op het platteland wonen. 

De brieven aan het kabinet en verhalen bundelen we en bieden in we de leden van de vaste Kamercommissie, voorafgaand aan het debat op 2 juli, aan in boekvorm. Uw bijdrage ontvangen we graag uiterlijk 28 juni.