februari 2021

P10 levert bijdrage aan Staat van het Bestuur 2020

Begin februari maakte het ministerie van BZK de Staat van het Bestuur 2020 bekend. Ellen van Selm (burgemeester van Opsterland en voorzitter van de P10) droeg hieraan bij met haar essay “Het gebeurt in de gemeente. Tijd om het zwaartepunt in de decentralisaties te verplaatsen” en was een van de sprekers tijdens het Festival van het Bestuur op 11 februari.

De Staat van Bestuur 2020 laat duidelijk zien dat de zorgen over de lokale democratie groter worden. Nederlanders zijn gemiddeld tevreden over het leven, de samenleving en de voorzieningen in de buurt. Maar dat geldt niet voor iedereen: de verschillen zijn groot en sommige groepen doen nauwelijks mee in de democratie. Het lokale bestuur is steeds minder zichtbaar voor de inwoners. En het coronavirus vergroot de verschillen tussen regio’s en groepen inwoners verder.

De Staat van het Bestuur is een tweejaarlijkse rapportage waarmee het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de feiten en ontwikkelingen in het lokale openbaar bestuur in beeld brengt. De Staat van het Bestuur 2020 kijkt terug en vooruit naar de stand van de decentrale democratie en bestuur, gebaseerd op verschillende data en onderzoeken.


Download hier de volledige essaybundel en bijhorende kamerbrief