mei 2021

P10 steunt advies ROB

PERSBERICHT | De belevingswereld tussen rijk en regio ligt zo ver uit elkaar dat de samenwerking tussen de overheden op het spel staat, oordeelt De Raad van het Openbaar Bestuur (ROB). In het rapport ‘Rol nemen, ruimte geven’ gaat de Raad in op de bestuurlijke samenwerking tussen rijk en regio. De Raad wil dat de interbestuurlijke samenwerking een plekje krijgt in het regeerakkoord.

De P10, het netwerk van 29 grote plattelandsgemeenten, is het met dit advies eens. Het P10 netwerk heeft de Agenda Platteland opgesteld en aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer en aan de informateur. In deze agenda staan tien punten waarin het platteland wil samenwerken met het Rijk en andere partners met als doel: een robuust platteland met vitale dorpen.

De P10 heeft daarbij nadrukkelijk aangegeven dat dit alleen mogelijk is als er samengewerkt wordt als één overheid, er ruimte is voor een regionale aanpak met goed samenspel tussen stad en platteland en voldoende financiële middelen.