december 2021

Nieuwsbrief december 2021

De afgelopen tijd heeft u geen P10-nieuwsbrief gezien. Maar we zaten niet stil!

In 2021 hebben we de Agenda Platteland én de vierde editie van de Krant van het Platteland gelanceerd. In de werkgroepen en daarbuiten is veel werk verricht op het gebied van lobby en kennisdeling. Het laatste nieuws, zoals de introductie van de nieuwe P10-gemeente Veere, de herijking van het gemeentefonds en onze reactie op het regeerakkoord leest u in onze nieuwsbrief van december 2021, die we zojuist hebben verstuurd. Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Klik dan hier.