februari 2022

Terugblik op een geslaagde Wintersessie

Het was even spannend of de Wintersessie door kon gaan, maar de coronamaatregelen lieten het toe. En wat was het een fijne bijeenkomst! We hebben elkaar ouderwets in het echt ontmoet en goede gesprekken gevoerd rondom de Agenda Platteland. Dit deden we tijdens verschillende workshops, geleid door bijvoorbeeld Roel van de WUR, Angelique en Thijs van NBTC Holland Marketing, door Platform 31’ers en veel meer samenwerkingspartners. Ook Leonard Geluk (directeur van VNG) was aanwezig en sprak in het AB over de kansen en uitdagingen die regionale samenwerking met zich meebrengt.

In de workshops zijn we ingegaan op de actuele thema’s die voortvloeien uit de tien agendapunten. Er komt veel op ons plattelandsgemeenten af maar de opgaven waar Nederland voor staat bieden ook kansen voor het platteland. Hoe gaan we om met deze opgaven die veel ruimte vragen, wat is onze strategie, hoe creëren we draagvlak voor zowel platteland als stad? Hoe zorgen we dat gemeenschappen vitaal zijn en blijven? Een aantal vragen die aan bod kwam tijdens de workshops. Ook de kansen en uitdagingen rondom klimaatadaptie werden besproken evenals de mogelijkheden die de agrarische sector biedt.

Al met al hebben we samen een mooie voorzet gedaan om de Agenda Platteland nog meer uit te dragen en zorg te blijven dragen voor een prachtig en krachtig platteland.

Wilt u de Agenda Platteland er nog eens op nalezen? Klik dan op onderstaande link.