mei 2022

Bouwen op het platteland draagt bij aan Brede Welvaart maar vraagt een gerichte aanpak

Een fijn thuis, een dak boven je hoofd, een veilige omgeving waar je jezelf kunt zijn, tot rust komt en dierbare momenten beleeft. Het is een primaire levensbehoefte en daarom heeft de overheid de rol om zorg te dragen voor voldoende woonruimte zoals verankerd is in de Woningwet en Huisvestingswet.

Lees hieronder wat de woonopgave op het platteland volgens de P10 behelst: