september 2022

In gesprek over en met het platteland

Op 6 september gingen bestuurders van de P10 met Kamerleden in gesprek over de kracht van het platteland in Nieuwspoort, het perscentrum van de Tweede Kamer.

Harry Scholten, wethouder van Hof van Twente en lid van het Dagelijks Bestuur van de P10, stak van wal: ‘Op het platteland weten we goed wat er speelt in onze gemeenten. We staan met de poten in de klei en dat is onze kracht. Om de huidige opgaven het hoofd te kunnen bieden is een gebiedsgerichte aanpak nodig, waarbij van onderop wordt gewerkt.’ Paula Schot, wethouder van Schouwen-Duiveland, lichtte dit toe aan de hand van het Living Lab Schouwen-Duiveland. Een netwerkorganisatie van onder meer agrariërs, waterschappen, scholen en de gemeente om de zoetwatervoorziening te verbeteren. Haar roep naar het Rijk én Europa: geef meer aandacht aan praktijkonderzoek en zorg dat transitie ook loont voor de agrariërs zelf.

Erik Nijssen, wethouder van Peel en Maas, ziet letterlijk welke kracht er loskomt als de inwoners zelf aan de slag gaan. ‘Bij de energiecoöperatie Duurzame Energie Grashoek weten ze samen tachtig procent van de stikstofuitstoot te besparen zonder dat er agrarische bedrijven hoeven te stoppen. Dat bewijst dat inwoners een hele belangrijke rol hebben in de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan.’ In Hof van Twente, vertelt Harry Scholten, is het Duurzaam Initiatief Markelo Noord IBP Vitaal Platteland Twente een goed voorbeeld van samenwerking tussen diverse partijen waarbij gewerkt wordt aan een duurzaam platteland. Hij doet de oproep om gebruik te maken van deze kracht bij de aanpak van de noodzakelijke transities. Vanuit de Kamer reageert Erik Haverkort, VVD Kamerlid: ‘Het platteland is enorm belangrijk in het licht van alle opgaven, maar dit besef is er nog niet. Voorbij het Prins Claus plein zijn ze de weg al kwijt. Terwijl het platteland zo mooi en nodig is. Laten we elkaar meer opzoeken en vooral echt luisteren naar elkaar.’

Deze oproep nemen we van harte aan! U ook?