mei 2023

Geen vinkjes, maar vonkjes

Op woensdag 17 mei ontving burgemeester Ellen Nauta samen met wethouder Wim Meulenkamp de VNG-directeur Leonard Geluk bij Hof van Twente. Hoe het is gesteld met de leefbaarheid in Hof van Twente, ervoer Leonard tijdens een fietsronde door de buurtschap Stokkum.

Op woensdag 17 mei ontving burgemeester Ellen Nauta samen met wethouder Wim Meulenkamp de VNG-directeur Leonard Geluk bij Hof van Twente. De aanleiding is onderzoek naar leefbaarheid in het landelijk gebied. Hoe het is gesteld met de leefbaarheid in Hof van Twente, ervoer Leonard tijdens een fietsronde door de buurtschap Stokkum. Met haar authentieke boerderijen, afwisselende natuur, hechte buurtschap en een centraal gelegen cultuurhuis. Hier gebeurt veel, dankzij de plattelandsinitiatieven vanuit de buurtschap met ongeveer 700 inwoners.

Langs de dorpsinitiatieven
Het is woensdagochtend 11.00 uur als het gezelschap samen op de fiets stapt langs de ingezaaide akkerranden, wederopbouw van oude boerderijen en nestkastjes. Schuurwoningen krijgen dankzij regelingen als rood-voor-rood, een nieuwe term voor Leonard Geluk, samen met de bewoners in het buitengebied opnieuw vorm. Tijdens het “Rondje Stokkum” staan een bezoek aan de tien starterswoningen in aanbouw voor lokale binding (voornamelijk starters), het project “Verbindend Groen” en een bezoek aan Stichting Dynamiek Stokkum op de planning. Deze initiatieven illustreren hoe inwoners van de buurtschap Stokkum leefbaar houden. Want dit dorp is een actieve buurtschap, met oneindig veel initiatieven.

Geen vinkjes, maar vonkjes
Stichting Dynamiek Stokkum is één van deze initiatieven. Met als doel: Stokkum nadrukkelijker op de kaart zetten én houden. In het dorpshuis, naast de dorpsschool, vertelt de voorzitter Mark Oude Luttikhuis over de visie van Dynamiek Stokkum: “Onze gemeenschap zet de kennis, ervaringen en expertises van haar dorpsbewoners in. Zo stippelen fanatieke wandelaars in onze buurschap een nieuwe wandelroute uit, tellen vrijwilligers het aantal weidevogels in de gemeente en maken onze leerkrachten kinderen bewust van groen gedrag. Want íedereen kan iets bijdragen aan de gemeenschap, daar is in Stokkum alle vertrouwen in. “Wij zien gelukkig dat onze initiatieven bij de gemeente niet te formeel via allerlei vinkjes of ingewikkelde procedures worden behandeld, maar juist worden beloond. Successen vieren we met elkaar. Dat zijn de vonkjes waarvoor we het doen!”

Luisteren naar de kracht van onderop
Met inwoners in het buitengebied zitten we als gemeente Hof van Twente regelmatig om tafel om te horen hoe zij een boerderij, dorpshuis of buslijn nu én in de toekomst willen gebruiken. De gemeente luistert zoveel mogelijk naar de kracht van onderop vertelt Wim Meulenkamp: “Bewoners kénnen dit gebied en weten als geen ander wat hier nodig is. Op basis van deze behoeften zoeken wij binnen de gemeente naar mogelijkheden. Ook Leonard Geluk beaamt dit: “De mentaliteit in Stokkum, van de schouders eronder en naar elkaar omkijken, is inspirerend om te zien. Ook de manier waarop de gemeente ruimte geeft aan bewonersinitiatieven van onderop, zijn van grote waarde. Geen kaders stellen van bovenaf, maar aan de keukentafel luisteren naar de behoeften en (wel rekening houdend met kaders) meedenken in het mogelijk maken.