juli 2023

P10 pleit voor gedifferentieerde tarieven rekeningrijden

"Één tarief voor rekeningrijden voor alle Nederlanders raakt plattelandsbewoners harder." Dat stelt bestuurder Robert Leever namens de P10 "het samenwerkingsverband voor plattelandsgemeenten."

“Één tarief voor rekeningrijden voor alle Nederlanders raakt plattelandsbewoners harder.” Dat stelt bestuurder Robert Leever namens de P10 “het samenwerkingsverband voor plattelandsgemeenten” naar aanleiding van de conclusies van een reeks onderzoeken naar de invoering van rekeningrijden in Nederland. “De kosten voor automobilisten op het platteland lopen hoger op, omdat een groot deel van de voorzieningen alleen per auto bereikbaar is.”

Vlakke heffing

Het kabinet lijkt naar aanleiding van onderzoek te kiezen voor één tarief voor alle automobilisten, een zogeheten vlakke heffing, blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van minister Harbers en staatssecretaris Van Rij. Het gaat dan om een tarief van 7 tot 8 cent per kilometer. De P10 roept het kabinet op om oog te hebben voor de gevolgen van rekeningrijden voor inwoners van plattelandsgebieden.

Robert Leever, wethouder van de gemeente Hollands Kroon en lid van het dagelijks bestuur van P10: “Een vlakke heffing heeft voor plattelandsbewoners een nadeliger effect. Vooral door de combinatie met het verdwijnen van voorzieningen moeten zij steeds grotere afstanden afleggen voor bijvoorbeeld boodschappen, cultuur of gezondheidszorg. Recente rapporten zoals “Elke Regio Telt” benoemen ook de vervoersongelijkheid die dit met zich mee kan brengen. Plattelandsbewoners hebben meestal geen keuze voor alternatief (openbaar) vervoer en zijn vaak afhankelijk van de auto voor dagelijkse mobiliteit.”

Maatwerk voor leefbaarheid

P10 pleit daarom voor een tariefsysteem waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften en omstandigheden van plattelandsgebieden. Tegelijkertijd is het van essentieel belang te investeren in het verbeteren van de mogelijkheden voor openbaar vervoer op het platteland en het faciliteren van alternatieven zoals deelmobiliteit. Leever: “Het is duidelijk dat het platteland maatwerk nodig heeft om leefbaar te blijven.”

Over de P10

Het platteland is prachtig, krachtig, maar ook kwetsbaar. De maatschappelijke waarde van het platteland behouden en versterken. Een rechtvaardige verdeling van middelen en gelijke kansen voor iedereen in Nederland, waar je ook woont. Daarvoor staat de P10, een samenwerkingsverband van 31 plattelandsgemeenten in heel Nederland.

Foto: YesHugo