juni 2020

Financiële tegemoetkoming voor dorps- en buurthuizen alsnog gerealiseerd!

Goed nieuws voor dorps- en buurthuizen: vanaf vrijdag 12 juni 2020 zijn ook zij opgenomen onder de TOGS-regeling (tegemoetkoming schade COVID-19). Na een intensieve lobby vanuit de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen die ook door de P10 is gesteund, heeft het kabinet besloten de regeling ook open te stellen voor dorps- en buurthuizen. De SBI-codes 88.999, 88.993 en 88.102 zijn toegevoegd, en de meeste dorps- en buurthuizen hebben over het algemeen een van deze codes.  

Om eventueel van deze regeling gebruik te maken zult u snel moeten handelen. Want de aanvraagprocedure sluit 26 juni om 17.00 uur! Na afloop gaat de regeling over in de TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB). Op dit moment wordt nog uitgewerkt voor wie de TVL-regeling open zal komen te staan. 

Wat behelst de huidige TOGS-regeling op hoofdlijnen?

  • Eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- 
  • Hoofd- of nevenactiviteit is geregistreerd onder een van de vereiste KVK-SBI-codes. 
  • Omzetverlies van minimaal € 4.000,- in de periode 16 maart tot 15 juni 2020, waar vaste lasten tegenover staan van minimaal € 4.000,- 
  • Afgelopen 2 jaar niet meer dan € 200.000,- overheidssteun ontvangen.

Voor meer informatie, kijk op de website RVO.