december 2020

Nieuwsbrief december 2020

Wat was het een memorabel jaar. De pandemie maakte dat we als netwerk niet bij elkaar konden komen. Het dorpenfestival en daarmee onze zomersessie werd geannuleerd en ook de wintersessie kon niet zoals gebruikelijk doorgaan. Online troffen we elkaar gelukkig wel, ook tijdens de WinterWebinars, die we in plaats van de Wintersessie organiseerden. Want ruimte voor oplossingen is er bij ons altijd. 
Toch zijn we gegroeid in het afgelopen jaar en werden we op meer plekken gehoord. We verstuurden de eerste twee edities van onze Krant van het Platteland en lieten op meer plekken van ons horen. Luid en duidelijk. Dat die ontwikkeling zich voortzet, is te verwachten. We werken aan een Agenda Platteland, die we in maart aanbieden aan Kamerleden en de formateur en ons ledenaantal groeit nog steeds.

In onze nieuwsbrief blikken we terug op het afgelopen kwartaal. Neem gerust de tijd om de berichten door te lezen. En wilt u bijdragen aan de Agenda Platteland, dan horen we uw ideeën graag.