maart 2021

Felicitaties en de Agenda Platteland voor de leden van de Tweede Kamer

“Van harte gefeliciteerd met uw installatie als lid van de Tweede Kamer. Ik wens u -namens de 29 grote plattelandsgemeenten in Nederland- veel plezier en succes als parlementariër!”  De leden van de Tweede Kamer ontvangen vandaag -op hun eerste werkdag- de felicitaties van Ellen van Selm, voorzitter van de P10.

Aan de felicitaties voegen we de Agenda Platteland toe. Wij zien dit als de start om samen met diverse overheden, de maatschappelijke partners en de inwoners te werken aan de opgaven én oplossingen waar heel Nederland voor staat.
Energie, wonen, zorg, onderwijs, klimaat: op allerlei fronten staan we in Nederland voor grote opgaven met stijgende urgentie. Opgaven die vragen om visie en een lange adem, om ruimte en kracht. Het platteland heeft die ruimte en die kracht. Om die te kunnen blijven bieden en benutten, moeten we de juiste voorwaarden creëren. Daarom zet de P10 zich in voor een robuust platteland met vitale dorpen en stelden de Agenda Platteland op.

Deel dit op:
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter