december 2021

P10 pleit voor een structureel volkshuisvestingfonds

De P10 pleit in de Agenda Platteland voor een structureel Volkshuisvestingsfonds. Dat is nodig om samen te kunnen investeren in de woonopgaven op het platteland. Hierover spraken we in oktober met Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Tijdens dat gesprek is de basis gelegd voor de roep om tot een structureel Volkshuisvestingsfonds te komen. In brieven aan de informateurs Volkshuisvesting en de vaste Kamercommissie Volkshuisvesting lichten we ons pleidooi toe. Hieronder vindt u de brieven.