december 2021

Naar een nieuwe bestuursperiode

De P10 groeit en dat betekent steeds meer taken, uitdagingen en verantwoordelijkheden voor het bestuur. Ons bestuur bestaat uit een Dagelijks- en Algemeen Bestuur met daarin wethouders van onze leden. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar zal ons bestuur er weer anders uitzien en kiezen we een nieuw Dagelijks Bestuur. Dat bestaat uit tenminste vier leden, een voor elke programmalijn van de P10. Onze voorzitter, burgemeester Ellen van Selm van Opsterland, blijft. 

Om kandidaten te informeren en voor te bereiden op een functie in het Dagelijks Bestuur heeft de P10 een notitie opgesteld. Daarin leest u wat de functie inhoudt en wat er vanuit de organisatie van de DB-leden wordt verwacht. Nadat het nieuwe Dagelijks Bestuur is geïnstalleerd, start het proces om tot een nieuwe Strategische visie te komen, met daarin de P10-ambities voor de komende vier jaar. De huidige Strategische visie is door het Algemeen Bestuur geëvalueerd. Benieuwd naar de functie inhoud als Dagelijks bestuurder of naar de evaluatie van de Strategische visie? Hieronder vindt u beide documenten.