oktober 2019

Lunchconferentie ‘Smart Villages in Rural Areas’

Op 8 oktober organiseerde de P10 een drukbezochte lunchconferentie in Brussel tijdens de #EURegionsweek. Het centrale thema tijdens de lunch: ‘Smart Villages in Rural Areas’.

Smart villages, ‘slimme dorpen’, zijn gemeenschappen die hun sterke punten gebruiken om nieuwe mogelijkheden voor hun dorpen te ontwikkelen, ondanks de uitdagingen waar ze mee te maken hebben. Dit zijn uitdagingen als een teruglopende bevolking, een afname van het voorzieningenniveau of de energietransitie. De inwoners van deze dorpen werken samen om slimme oplossingen te bedenken voor deze uitdagingen en daarmee de gemeenschap te versterken.

Ruim 50 aanwezigen kwamen samen in Hotel Radisson Red Brussels om voorbeelden uit te wisselen en te luisteren naar Europarlementariër Esther de Lange (CDA) en Dirk van Brederode, programmamanager Smart Society (VNG).